Kaikki muuttuu – niin muuttuu myös lasten maailma. Lasten ja nuorten elämässä riskit ovat kasvaneet.

Kyse ei ole vain lasten ja perheiden ongelmista, vaan myös niistä ongelmista, joita aiheutuu yhteiskunnan monimutkaistuessa ja yhä useampien viranomaistahojen vaikuttaessa lasten, nuorten ja vanhempien elämään.

Nykyisten lasten ja nuorten vanhempien omassa nuoruudessa moni asia oli helpompaa kuin nyt. Nykynuoren elämähallintaan tarvitaan tukea, tietoa, ja kannustusta ihan eri lailla, kuin joskus aiemmin. Nuorten tulevaisuudennäkymät ovat kaventuneet. Nuoren elämä syntymästä aikuisuuden ja oman, itsenäisen elämän kynnykselle on vaativampaa kuin useimmille lasten ja nuorten vanhemmille aikoinaan.

Nämä muutokset on otettava huomioon myös omassa työssämme. Nyt teemme työtä laajemmalla rintamalla kuin vain koulussa huonosti kohdeltujen lasten auttamiseksi. Nuoren tiellä syntymästä työelämään tarvitaan tietoa, myötäeläjää ja myös haaveita johtotähdeksi.

Nuoren Polku on mukana nuoren elämässä kaikissa mutkissa. Työmme uusiin, laajennettuihin teemoihin voit tutustua näiden sivujen valikoiden kautta.

Nuoren Polku -lehden auttava puhelin 044 704 4004 koulukiusatuille lapsille päivystää arkipäivisin klo 12-17. Auttavaa puhelinta ylläpidetään ilman julkisen vallan avustuksia Nuoren Polku -lehden tilaajien tuella.

MEISTÄ


 

Toiminta-ajatus

Uuden toiminta-ajatuksemme teemoja ovat nuoren työllistyminen sekä harrastukset ja ajanviete vakavampia aiheita unohtamatta. Uusia teemoja työssämme ovat nuoren työllisyysmahdollisuudet ja uranäkymät.

Kaikki muuttuu, uhkakuvatkin. Kunnallisen lastensuojelun alasajo ja lastensuojelun työn ulkoistaminen on tuonut riskitekijöitä, joita on käsiteltävä. Muista riskitekijöistä huumeiden ja päihteiden saatavuus on nykyisin ihan eri tasolla kuin parikymmentä vuotta sitten, vanhempien ollessa itse nuoria. Katseet on käännettävä myös näihin aiheisiin.

Nuoren polku on lasten, nuorten ja vanhempien elämässä mukana kaikessa, mitä elon kirjo vastaan tuo.

Auttavan puhelimen päivystäjiä meillä on Oulussa, Tampereella ja Forssassa. Päivystäjät ovat kokeneita vertaistukihenkilöitä, joiden osaaminen perustuu todellisessa elämässä vuosien ajan testattuun kokemukseen.

Yhdessä olemme vahvoja

Nuoren polku on poliittisesti, uskonnollisesti ja taloudellisesti riippumaton media, jonka suurin vahvuus on sen riippumattomuus ulkoisista paineista.

Lehtemme jatkaa samalla päättäväisyydellä kuin 90-luvulla perustettu Koulurauhaa! -lehti, joka on myös Nuoren polku -lehden esikuva. Kun Koulurauhaa! -lehti aikoinaan perustettiin, edes sanaa koulukiusaaminen ei yleisessä kielenkäytössä ollut. Nyt tuskin kukaan enää väittää vastaan siinä, onko koulukiusaamista olemassa.

Lehden tilaajat muuttivat Suomen lasten ja nuorten elämän turvatummaksi pakottamalla kansakunnan avaamaan silmänsä ja antamaan tukensa apua tarvitseville.

Nuoren polku -lehden tilaajat ovat antaneet meille tehtävän auttaa. Siihen meillä on Suomen kokenein tiimi.

Paljossa mukana

Tärkein työkalumme on kontaktit auttavan puhelimen asiakkaisiimme. Apu auttavassa puhelimessa on kaksisuuntaista. Soittaja saa päivystäjiltämme käytännön elämässä testattua vertaistukea ja neuvoja eri tilanteisiin erityisesti viranomaisasioissa. Myös me täällä lehdessä saamme tietoa, joka on painavin motiivi koko työllemme.

Nuoren Polku -lehden ja sen ylläpitämän auttavan puhelimen suurin merkitys lienee siinä, että työmme kautta saamme tietää, miten yllättäviin ja vaikeisiin tilanteisiin byrokratia perheitä ajaa. Niitä voidaan estää vain vaikuttamalla sovellettaviin lakeihin ja työtapoihin. Siinä työssä on myös onnistuttu.

Nuoren polku -lehden tilaajat ovat kaikki lasten ja nuorten ja perheiden asioissa tarvittavien lakimuutosten vaikuttavia lobbareita. Meidän kaikkien tehtävä on viedä tosiasiat päättäjien tietoon ja vaikuttaa! Tieto on valtaa.