Nettikiusaaminen

Tarkoin salattu nettikiusaaja

Rikosilmoitus tai tutkintapyyntö nettikiusaamisesta on tehtävä kiireesti. Nettikiusaaja säästyy tuomiolta jo reilun kahden kuukauden kuluessa tekstinsä julkitulemisesta, jos uhri ei sinä aikana ehdi reagoida hänen rikokseensa.

Nettikiusaajan henkilöllisyyden selvittämiseksi on tehty ihan oma lakinsa. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki ja sen § 17 nostaa hänet arvoon arvaamattomaan: nettikiusaajan tietokoneen IP-osoitteen selvittämiseen voi saada luvan ainoastaan kolmen kuukauden sisällä käräjäoikeudelle toimitetulla hakemuksella, jossa vaaditaan kiusaajan tietokoneen tunnistetietojen selvittämistä.

Käräjäoikeuden myöntämällä luvalla nettikiusaajan käyttämän tietokoneen IP-osoite on selvitettävissä. Ilman viestin lähettämiseen käytetyn tietokoneen yksilöivää IP-osoitetta nettikiusaajaa tuskin saadaan selville, jos teksti itsessään ei häntä paljasta.

Käytännössä uhrilla ei ole aikaa pahantekijänsä saattamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan edes kolmea kuukautta. Kun asiasta on tehty tutkintapyyntö tai rikosilmoitus poliisille, poliisi hakee lupaa käräjäoikeudelta nettikiusaamiseen syyllisen tietokoneen selvittämiseksi.

Kaiken lisäksi valitusoikeus asiassa on vain poliisilla, ja valitusaika loppuu seitsemään päivään. Siihen menneessä kiusaamisen uhri tuskin ehtii saada tietoonsa, millainen päätös poliisille IP-osoitteen selvittämispyynnöstä oikeuden päätöksenä on tullut.

Uhrilla itsellään ei ole valitusoikeutta omassa asiassaan. Käräjäoikeuden mahdolliseen IP-osoitteen selvittämiskieltoon saa hakea muutosta vain hakemuksen laatija, eli poliisi.

Nykyisin useimmissa koulukiusaamisissa yhtenä ilmiönä on mukana netti- tai kännykkäkiusaaminen tai molemmat. Vanhemmille asia saattaa paljastua vasta kun lapsen oireet alkavat olla näkyviä tai kun lapsen kaikki kaverit ovat kadonneet hänen ympäriltään. Muutamassa viikossa ne merkit eivät paljastu.

Nettikiusaajan lainsuoja on käsittämättömän tiukka. Miksi? Sehän mitätöi rikoslaissa mainitut rikoksen vanhentumisajat. Yhtä vakavia haittoja aiheuttavissa rikoksissa valitusajat saattaisivat olla vuoden tai kaksi, jos tekoon ei ole käytetty nettiä tai kännykkää.

Nettikiusaajan lainsuoja myös perustuslain vastainen: rikoksen uhrille ei jää oikeutta sen enempää reiluun oikeudenkäyntiin kuin kohtuullista aikaa saattaa rikos tutkittavaksi. Vastaavanlaisista reilun oikeudenkäynnin puutteista Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa lukuisia moitteita jo aiemminkin.

Esko Leipälä