Työ ja tulevaisuus 

Rotaryjen Goodfather-hanke purkaa nuorisotyöttömyyttä Forssassa

Forssalainen Sepänhaan Rotaryklubi ry lähtee taistoon nuorisotyöttömyyden alentamiseksi Forssan seudulla. Hanke on saanut nimekseen englanninkielisestä kummia ja kummisetää tarkoittavaa sanaa godfather mukaillen "Goodfather". Tämä pitänee kääntää sanalla hyvä isä tai hyvä setä. 

Hankkeen periaatteena on, että klubin kaikki rotaryt ottavat vastuun hankkeesta ja osallistuvat valitsemallaan kummitasolla ovien avaamiseen ja kontaktien järjestämiseen.

The Goodfather-hanke on jo käynnistynyt ja päässyt vauhtiin Sepänhaan Rotaryklubin ja Forssan Kaupungin yhteistyönä. Hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja työllistää nuorisotyöttömiä rotarien avulla ja tuella. 

Rotary-suhteet nuorten käyttöön

Rotaryt edustavat toimintaperiaatteensa mukaisesti lavealti eri ammattialoja ja pyrkivät käyttämään tätä suhdeverkkoaan hyväksi tarkoituksena löytää työkokeilupaikkoja ja -mahdollisuuksia erityisesti nuorille, joilla on vaikeuksia löytää itsenäisesti työpaikka ja edelleen työssäoppimis-, oppisopimus- ja työpaikkoja niille nuorille, jotka jo ovat valmistuneet ammattiin mutta, jotka ovat syystä tai toisesta vaikeuksissa työllistyä. Rotaryt tekevät työtä yhdessä Forssan kaupungin ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa, jotka jo tänä päivänä ovat aktiivisia toimijoita tällä tärkeällä sektorilla.

Hankkeen tavoitteet

The Goodfather-hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja työllistää työttömiä nuoria rotarien avulla ja tuella. Rotareissa on runsaasti työelämässä toimivia tai jo eläkkeelle siirtyneitä yrittäjiä, esimiehiä ja ammattilaisia, jotka ovat valmiit tarjoamaan oman kokemuksensa ja osaamisensa työpaikkojen löytämiseksi nuorille. He ovat valmiita aukomaan ovia yrityksiin ja yhteisöihin, pitämään yhteyttä yrittäjiin sekä panostamaan nuoren työllistymispyrkimysten aktivoimiseen. He tulevat toimimaan tukihenkilöinä - "kummeina" - työkokeiluun menevälle tai työllistyvälle nuorelle tämän ja työpaikan johdon välillä tukien näin työssä menestymistä.

Kiusaamisen kitkeminen on yhteinen tavoitteemme

Messutapaamisella Forssan rotaryt ja Nuoren polku -lehden päätoimittaja Esko Leipälä huomasivat työssään piirteitä, jotka vievät samaan tavoitteeseen, eli nuorten työllistymisen tukemiseen. Myöhemmin rotaryjen kutsusta Leipälä kävi pitämässä paikallisille rotareille myös yksityiskohtaisen puheenvuoron kiusaamisesta ja ulkoistetun lastensuojelun moitittavista työtavoista ja niihin liittyvästä byrokratiasta.

Koulukiusaamisessa yksi erittäin suurella todennäköisyydellä kiusatuksi tulevien oppilaiden ryhmä ovat lahjakkaat ja hyvätapaiset oppilaat.

Kiusaaminen aiheuttaa syviä henkisiä vammoja, joiden vuoksi kiusattu oppilas ei ehkä koskaan pääse sille tekemisen ja osaamisen tasolle, jolle hänellä olisi todellisia edellytyksiä. Tyypillistä on, että kiusatun oppilaan koulutodistuksen arvosanat putoavat tyypillisesti 2-3 numeroa arvoasteikolla 4-10. Sen seurauksena suuri määrä mahdollisia ammattiuria menee nuorelta tukkoon jo ennen kuin hän pääsee siirtymään jatko-opiskeluun ja työelämään.

Kiusaaminen niittää lahjakkaimmat pois

Kiusaaminen niittää parhaita työntekijöitä ja yrittäjäpotentiaalia raskaalla tavalla. Eräiden arvioiden mukaan 50-60 prosenttia koulunsa päättäneistä on jossakin vaiheessa kouluhistoriansa aikana ollut niin pahoin koulukiusattu, että hän on pelännyt mennä kouluun.

Yksityiskohta samaan teemaan siitä, että kiusaamisen vaikutukset ovat pahemmat kuin yleensä on osattu kuvitella, tuli ilmi jo vuonna 2012 haastattelussa Tampereella. Yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan vuodeosaston ylilääkäri Klaus Lehtinen kommentoi näin: "Nyt kun olemme oppineet asiaa kysymään, niin täällähän niitä on, kiusattuja ja kiusaajia. Lähes kaikilla psykiatrisen sairaalan vuodeosaston potilailla on kiusaamistausta."

Nuoren Polku -lehden auttavassa puhelimessa saatujen kokemusten mukaan kiusatun psyykkiset ongelmat kärjistyvät pian koulun päättymisen jälkeen. Kiusaajan psyykkiset ongelmat ilmenevät vuosien viiveellä.

Rotareilla ja Nuoren Polku -lehden tilaajilla on yhteisenä tavoitteena nuorten työttömyyden torjuminen ja koulukiusaamisen lopettaminen.

Auta nuorta työllistymään
Ota yhteyttä The Goodfather hankkeen vetäjiin

Mene hommaan mukaan ja auta rotaryja työllistämään nuoria. Hankemalli on lisenssioitavissa myös koko maan laajuiseksi. 

Goodfather-hanke on jotain sellaista, jonka vuoksi voi ihmetellä, miksi sitä ei ole keksitty jo vuosia sitten.

LINKKI rotaryjen The Goodfather-hankkeen toteuttajiin ja työn esittelyyn

YRITTÄJÄ, YRITYS, YHTEISÖ TULE MUKAAN TAISTELEMAAN TYÖTTÖMYYTTÄ VASTAAN JA OTA YHTEYTTÄ The Goodfather-koordinaattoriimme

Työ ja tulevaisuus - Forssan Rotarien Goodfather -projekti

Sepänhaan Rotaryklubi ry lähtee taistoon nuorisotyöttömyyden alentamiseksi Forssan seudulla. 

Sepänhaan Rotaryklubi ry on nimittänyt The Goodfather-koordinaattorikseen forssalaisen Heidi Sipilän. Heidi aloitti työnsä jo toukokuussa 2015. 

Heidi Sipilä
sähköposti: goodfather@sepanhaka.fi
puhelin: 045 6162790  
(varmimmin maanantaista keskiviikkoon kello 9-16)

tai hankkeen johtoryhmään:

Juhani O. Kuusisto  0400 213868
Hannu Ruotsi  0500 121518
Kari Pohjola  040 7705543